Palveluni yrityksille

Suomen kielen koulutusta yrityksesi työntekijöiden tarpeisiin – 90 euroa (+alv) / 45 minuuttia

Tehokasta ajankäyttöä

Työssäkäyvän ihmisen aika on kortilla. Niinpä vähemmän on usein enemmän. Mieluummin tarpeisiin kohdennettua säännöllisesti toistuvaa opetusta ja ohjausta pienin annoksin kuin useamman viikkotunnin suomen kielen kurssi isossa opiskelijaryhmässä. 

Suurimman työn oppimisessa tekee oppija itse. Yksityisopettajan kanssa käytetty aika on hyvin käytettyä aikaa, kun opiskelija saa palautetta osaamisestaan, vastauksia mieltään askarruttaviin kysymyksiin, ohjausta hyödyllisten harjoitusten pariin ja kannustusta jatkaa oppimista. 

Kokemukseni mukaan 45 minuuttia on se aika, jonka suurin osa meistä pystyy osallistumaan aktiivisesti ja ottamaan uutta vastaan. Tämän jälkeen tehot alkavat laskea.

Hinta

Tarjoan 45 minuutin tehokkaita opetustunteja hintaan 90 euroa (+alv). 

Hinta on sama sekä yksilöopetukselle että pienelle ryhmälle (2-4 henkeä). 

Ryhmäopetuksen toimivuudelle on ensiarvoisen tärkeää, että ryhmän jäsenet ovat suunnilleen samalla kielitaitotasolla. 

Oppimisen kannalta ihanteellinen rytmi on oppitunti kerran viikossa.

Alkukartoituksella alkuun 

Koska tarpeet ja oppijat ovat erilaisia, suunnittelen mielelläni yrityksesi kanssa teitä parhaiten palvelevan suomen kielen koulutuskokonaisuuden. Joskus tarvitaan vain joitakin yksittäisiä tsemppaustunteja, joskus taas paikallaan on pitempikestoinen suomen kielen kurssi. Jos suomen kielen koulutusta tarvitsevia on yrityksessäsi useampi, alussa on hyvä kartoittaa suomen kielen osaamista ja odotuksia koulutuksen suhteen. Sopivassa pienryhmässä opiskelu on tehokasta ja palkitsevaa. Toki haluan kartoittaa myös yrityksesi toiveita ja tarpeita koulutuksen suhteen. 

Ammattitaitoista opetusta 

Tarjoan käyttöön oman ammattitaitoni ja innostukseni. Minulla on vankka opetuskokemus kaikilta kielitaitotasoilta ja hyvin monenlaisten oppijoiden parissa. Kielitaidon ja oppimisen jatkuva arviointi, innostavat ja haastavat oppimistehtävät, kannustava palaute ja hyvä ilmapiiri ovat oppituntieni perusta. Ohjaan opiskelijaa huomaamaan omassa elämässään uusia oppimisen tilaisuuksia ja ottamaan oppimaansa rohkeasti haltuun. Vahvaa osaamistani on myös monenlaiset maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät asiat, joten paitsi suomen kielen opettaja, olen oppitunneilla myös suomalaisen elämänmenon ja työkulttuurin avaaja ja selittäjä. 

Fantastic Finnish on yhden naisen yritys, joten ei ole pelkoa, että opettaja matkan varrella vaihtuisi. Pidän yritykseesi yhteyttä, raportoin suomen kielen kurssin etenemisestä ja kuuntelen toiveita herkällä korvalla. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sähköpostitse jutta.kosola@fantasticfinnish.fi  ja ehdota sinulle sopivaa ajankohtaa (mielellään muutama vaihtoehtoinen aika), jolloin voin ottaa yhteyttä puhelimitse tai Teamsin kautta, kuulla yrityksesi tarpeista ja kertoa lisää omasta toiminnastani.